vod

Zoufal Manelky (anglicky Desperate Housewives) je americk komedy-dramatick seril, kter produkuje televize ABC a Cherry Productions.

Seril se odehrv na p?edm?st Wisteria Lane ve fiktivnm americkm m?st? Fairview. Zoufal Manelky ukazuj ivot skupinky en, je se na prvn pohled m?e zdt jako z pohdky. Maj penze, velk a krsn domy, luxusn auta,.. Ale jsou jejich ivoty skute?n? tak pohdkov, jak na prvn pohled vypadaj? Proijte jejich zajmav ivoty pln zvrat?, ne?ekanch udlost, emoc, intrik, l, hdek ale i lsky a p?telstv.

P?idejte se i vy mezi miliony divk? po celm sv?t?, kte? si tento seril zamilovaly a s chut sleduj neoby?ejn ivoty oby?ejnch en. Zoufal Manelky rozhodn? nejsou serilem jen pro eny, ale s oblibou jej sleduj i pnov tvorstva.

Zoufal Manelky